Beim Wunnquartier Stade ginn d’Defiziter vun der Biergerbedeelegung

  • Post author:
  • Post category:Sinn

Beim Wunnquartier Stade ginn d’Defiziter vun der Biergerbedeelegung an der Stad däitlech: amplaz d’Bierger fréizäiteg a richteg anzebannen, däerfen se elo eng deck Woch Projete kommentéieren, wou d’Zilsetzungen net kloer sinn.Sinn