Glückwunsch, Jürgen 🏆 Juni 2019: UEFA Champions League

  • Post author:
  • Post category:#Klopp

Glückwunsch, Jürgen
🏆 Juni 2019: UEFA Champions League
🏆 August 2019: UEFA Super Cup
🏆 Dezember 2019: FIFA Club World Cup
🏆 Juli 2020: Premier League#Klopp